Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

O hvad er det en Herrestand

O hvad er det en Herrestand

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: Johann Rist
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O hvad er det en Herrestand,
Naar vi det ret betænker,
Guds Søn sit Blod i Daabens Vand
Os arme Synd're skjænker!
Tre Ting paa Jorden vidne mod
Alt, havd os vil anklage,
Og det er Aand og Vand og Blod,
Som Sjælen op kan drage
Til Livets Strøm at smage.

2 Du har, o milde Jesu, jo
Selv indsat Døbevandet,
Da du dig lod i Jordan to,
Og med dit Blod det blanded';
Det renser Sjælens dybe Grund
Og os med Gud forbinder,
At Hjertet ret sin Frydestund
I Daabens Vande finder,
Vaar man sig ret besinder.

3 Ved Daaben drog du Sjæl og Sind
Til Kirkens Samfunds Glæde,
Og skrev mit Navn blandt dennem ind,
Som skal for Thronen træde;
Det Vandbad udi Ordet gjør
Os syndefri og rene,
Saa hjælp, at vi, som det sig bør,
Det trolig med dig mene
Og elske dig alene!

4 Vi traadte ind ved Daabens Pagt
I Naadens sOde Rige,
Saa Ingen nu tOr gaa forsagt,
Som Jesum ei vil svige;
Den Pagt er st"rk og evig staar,
At Intet os kan tage
Vor Himmel bort, ihvor det gaar.
Trods Verdens Lyst og Plage!
Gid Ingen nu forsage!

5 Af Vredens Børn Gud haver gjort
Os til sin Slægt paa Jorden,
Det agtes overmaade stort
I Jesu Lemmers Orden,
Ja Christus med sit Blod og Død
Er ganske os foræret;
Saa staa vi fast mod Satans StOd
Og fegte ei i Veiret,
Gud være evig æret!

6 Gud har os Børne-Arveret
Til Himmerige skjænket
Og alle vore Synder slet
I Havets dyb nedsænket;
Nu kan al Satans Magt og Vold
Os ei til Skade røre,
Vor Jesus er vor Mur og Skjold,
Han selv vor Strid vil føre,
O vi har godt at gjøre!

7 Gud, lad os bære megen Frugt,
Hvortil vor Daab forpligter,
At vi har Verden udelukt,
Og kun til Himlen sigter!
Lad os ved daglig Bøn og Bod
Med Jesu dø saaledes,
At vi i Kamp mod Kjød og Blod
Ved Striden aldrig kjedes,
At Verden ret udsvedes!

8 Hjælp, at vi Daabens dyre Pagt
Og Naade aldrig glemme,
Og lad os ei vor Daabs Foragt
Af Nogen mer fornemme!
Lad Daaben være os til TrOst
Mod al vor Ve og Plage,
Et Vand, som lader Syndens Lyst
Os bedsk som Galde smage,
Saa vi til Himlen drage!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #168

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Johann Rist

Rist, Johann, son of Kaspar Rist, pastor at Ottensen, near Hamburg, was born at Ottensen, March 8, 1607, and from his birth was dedicated to the ministry. After passing through the Johanneum at Hamburg and the Gymnasium Illustre at Bremen, he matriculated, in his 21st year, at the University of Rinteln, and there, under Josua Stegmann (q. v.), he received an impulse to hymn-writing. On leaving Rinteln he acted as tutor to the sons of a Hamburg merchant, accompanying them to the University of Rostock, where he himself studied Hebrew, Mathematics and also Medicine. During his residence at Rostock the terrors, of the Thirty Years War almost emptied the University, and Rist himself also lay there for weeks ill of the pestilence. After his r… Go to person page >

Text Information

First Line: O hvad er det en Herrestand
Author: Johann Rist
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #168

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d339

Suggestions or corrections? Contact us