O i forældre, ser dog paa

O i forældre, ser dog paa

Author: Thomas Kingo
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 O, I Forældre, ser dag paa,
Hvor Josef og Maria gaa
Hen op til Herrens Tempel,
Og føre Barnet Jesus med
Til Herrens Hus og Boligs Sted,
O tager her Eksempel!

2 De kjære Børn, de Planter smaa,
Som I af Gud til Gave faa,
Om I dem Gavn vil gjøre,
Da førger for, hvor I dem kan
Ved godt Exsemple og Forstand
I Jesu Fodspor føre.

3 Det er ei nok, om de end faar
Nødtørstighed i Ungdoms Aar,
Mad, Varetægt og Klæder;
Den unge Gren den bøies vil,
Her hører Tugt og Age til,
Gudsfrygt og gode Seder.

4 Du, som er sat i Høiheds Stand,
Og du, som eier ei et Grand,
Guds Aand er rig hos begge,
Saa Børn kan i en fattig Vraa
Saavel som de, paa Slotte gaa,
Til Gudsfrygt Grunden lægge.

5 Eksempler meget her formaar,
Fordi de Unges Aasyn staar
Op paa Forældres Øie,
Den Dyd de daglig hos dem ser,
Den Synd og Last, som ved dem skeer,
Den følge de saa nøie.

6 Saa vogter eder derfor vel,
At ingen ung, unskyldig Sjæl
Af eder skal forføres,
Men at de kan i eders Trin
Omsoles udaf Dyders Skin
Og til Guds Ære røres.

7 Naar de kan gaa og tale ret,
Ser til, at Jesus bliver sæt
Dem udi Sjæle-Minde,
Til Herrens Hus ved eders Haand
Fremleder dem, paa det Guds Aand
Maa Bolig i dem finde.

8 Saa faar I se, hvordan de skal,
Som Træet i den grønne Dal,
Opvokse, Frugter bære,
Saa hæderlig en Alder faa,
Paa Visdoms Veie altid gaa
Og naadekronet være.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #199

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d471

TextPage Scan

Kirkesalmebog #199

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #199

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #127

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #199

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.