O Jesu Krist, dig till oss vänd

Representative Text

1 O Jesus Krist, dig till os vänd,
Din Helge Ande till oss sänd;
Vår andakt väck, vår suckan hör
Och oss på lifvets väg själf för.

2 Upplåt vår mun till idtt namns pris,
På oss din nådes kraft bevis,
Förök vår tro, upplys vår själ
Ditt helga ord att lära väl.

3 Till dess vi sjunga med Guds här:
Gud helig,helig,helig är,
Och saligt skäda ljusens Far
Bland änglaskaror uppenbar.

4 Ära ske Fadern och hans Son,
Den Helge And' i samma tron!
Den heliga treenighet
Ske pris och lof i evighet!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S179

Author: Wilhelm II, Duke of Saxe-Weimar

Wilhelm (II. or IV.), Duke of Sachse-Weimar, son of Duke Johann of Sachse-Weimar, was born in the castle of Altenburg, April 11, 1598. He studied for some time at the University of Jena, devoting himself especially to music and mathematics. On the outbreak of the Thirty Years War he espoused the cause of Friedrich V. of the Palatinate. At the battle of the Weisse Berg, near Prague, he was severely wounded, and at the battle fought near Stadtlohn, in Westphalia (Aug., 1623), he was at first left for dead, and then taken prisoner by Tilly. In 1625 the Emperor allowed him to go free, and he assumed the government of Weimar. When Gustavus Adolphus came to Germany (1630), Wilhelm did not join him till after the battle of Breitenfeld (Sept., 1631… Go to person page >

Translator: Johann Gezelius

(no biographical information available about Johann Gezelius.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 8 of 8)

Lill Basunen, Innehallande Andliga Sanger #d81

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S179

Nya Sanger foer Soendags-Skolan #d102

Saanger for Soendagsskolan och Hemmet #d111

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d214

Page Scan

Söndagsskolbok #94

Svenska Psalm-Boken af År 1819 #330

Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening #d211

Suggestions or corrections? Contact us