O Jesus, dig taksigelse

Representative Text

1 O Jesus, dig Taksigelse
For dette Sjæle-Maaltid ske,
Hvormed du os begaver!
Dit Legem og dit sande Blod
I Brød og Vin vor Hjerterod
Livsalig trøstet haver,
At vi Udi
Det, du taler
Og befaler,
Leve kunde
Dette vilde du os unde!

2 Du kommer, o Immanuel,
Jo selv saa naadig i min Sjæl,
Og der din Bolig tager,
Thi danne du vort Hjerte saa,
At det befriet findes maa
Fra alle Daarskabs Sager!
Kjære Herre,
Lad vor Tanke
Der ei vanke,
Men kun haste
Verden bort fra os at kaste!

3 Ak Herre, gjør, at vi ei maa
Din Nadver os til Dommen faa,
Men at enhver betænker
Til Hjertens Trøst det Livsens Brød,
Til Styrkelse den Drik saa sød,
Os Frelsens Klippe skjænker;
Ærlig, Kjærlig,
Med vor Tunge,
Dig lovsjunge,
Til vi føie
Os til dig udi det Høie!

4 O, at vi saadan salig Tid
Forvente maatte med al Flid,
Ei tvile og ei grue:
Og saa fra denne Jammerdal
Indgaa i Himlens Glædesal,
Hvor vi faa Gud at skue;
Der, hvor
Guds Bord
Vi skal gjæste,
Faa det Bedste
Husets Gode,
Vorde evig vel til Mode.

5 Giv dette, Kristus, du Guds Søn,
Os fra din Himmelthrone skjøn
For din Døds Angst og Smerte!
Giv, at imens vi leve maa,
Vi dette kan betænke saa,
Og Ondskab fly af Hjerte!
Amen, Amen!
Hjælp at kjæmpe,
Og at dæmpe
Alle synder,
At med Fryd vi overvinder!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #71

Author: Barnhard Derschau

(no biographical information available about Barnhard Derschau.) Go to person page >

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Jesus, dig taksigelse
Author: Barnhard Derschau
Translator: F. Rostgaard
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d480
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #71Text
M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #71Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #31Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #71Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d342
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements