Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

O Jesus, herlighedens haab

O Jesus, herlighedens haab

Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Full Text

1 O Jesus, Herlighedens Haab,
Guds løfters Ja og Amen,
Du gaar for os paa Berget op,
Vi følge allesammen,
Vi høre vil din Himmel-Røst,
Den Salighedens Lære,
Som skal være
Vort Hjertes Tugt og Trøst,
Tal du, o Jesus kjære!

2 Vort Hjertesuk du ser i Løn,
O Herre Gud, det høre1
Som du vil have os, Guds Søn,
Saa maa du selv os gjøre!
Giv, at vi ikke staa imod,
Og spilde saa din Møie,
Selv du bøie
Vort Hjerte ret i Bod
Og siden sødt ophøie!

3 O Jesus, gjør os ganske smaa,
Og fattige i Aanden,
At Sorg vi efter gud kan faa,
Og hungrig' række Haanden,
Samt tørste ad Retfærdighed,
Og da, som her forjættes,
Lad os nættes
Med Glæde, trøst ogFred,
Og Sorgen al udslettes!

4 Der staar hos dig i Himlens Sal
Den store Helgen-Skare,
Som gik igjennem Taaredal,
Taalmodig Korset bare;
De ere komne til sin Ro
Og søde Sabbats Hvile,
Saligt smile,
Gjemt i Guds Borg og Bo
For alle Satans Pile.

5 Du, som med dem paa Veien var,
O Herre Jesus Kriste,
Hjælp, at vi deres Fodefar
Af Syne aldrig miste,
Men i dit Ord,
Guds Helgen lig,
Maa være tro til Ende,
Dig bekjende,
Og staa i Himmerig
Med Palmer høit i Hænde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #553

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: O Jesus, herlighedens haab
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d484
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #553
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #553Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d347
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements