O Jesus, præst i evighed

Representative Text

1 O Jesus, Præst i Evighed!
Her lader du det kjende,
Hvorfor dig Gud af Himlen ned
Til Jorden vilde sende:
At Syndere du kunde med
Din Fader vel forlige,
Og give dem ei Blive-Sted
Hos dig i Ærens Rige.

2 Og nu Disciplene, som skal
Det Fredens Embed føre,
Saa de paa Jorden Himlens Sal
Med Sjæle rig kan gjøre,
Dem styrker du med Naad og Fred
Og deres Synd forsoner,
Og dem med Himlens Myndighed
Og store Naade kroner.

3 Som Faderen har dig udsendt,
Og salvet uden Maade
Med Aand og Kraft, som vel er kjendt,
Saa vil du og i Naade
Hos dem med Aand og Styrke staa,
Som dine Bud skal være
Og om i hele Verden gaa,
Dit salig' Ord at lære.

4 O Jesus giv mig Naade til
Det Embede at Ære,
Som du saa høit selv hædre vil,
At jeg dit Ord og Lære
Ei blæser hen i Veir og Vind,
Saa jeg forstokket bliver,
Og i mit flinte-haarde Sind
Til Døden bundet bliver!

5 Det Trøste-Ord, som du har sendt
Til Angergivne alle,
Som har sin Synd med sorg bekjendt,
Lad paa mit Hjerte falde!
Lad mig min Synds Afløsning faa,
Løs her min Synde-Kjæde!
Saa er jeg fri, at jeg kan staa
For Domstol din med Glæde.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #366

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Evangeli harpe #485

Kirkesalmebog #d488

TextPage Scan

Kirkesalmebog #366

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #366

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #228

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #366

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d354

Suggestions or corrections? Contact us