O Jesus, troens dyre skat

O Jesus, troens dyre skat

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: David Denicke
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 O Jesus, Troens dyre Skat,
Begyndelse og Ende!
O søde Jesus, lær mig at
Jeg Troen ret kan kjende,
Den Tro, som har dig selv i Favn,
Fra den, som har vel Troens Navn,
Men er dog død og intet.

2 Lær mig at sætte al min Lid
Paa Gud, min kjære Fader,
Paa dig, som er saa mild og blid
Mod dem, som Synden hader,
Og paa den Helligaand, vor Skat,
Ved dig bestandig Dag og Nat,
Treenig Gud, at hænge!

3 Lad mig din Naades rette Art
Og vise Orden kjende,
At den i dig har ingen Part,
Som vil sig ei omvende;
Men, søde Jesus, vær og bliv
Min Vei, min Sandhed og mit Liv
Paa Troens rette Bane!

4 Lad mig ei tro, hvad Verden tror,
Som Himlens Visdom vrager,
Men lær mig, at jeg af dit Ord
Den rette Mening tager,
Og bliver klippefast derved
Til Livets sidste Stund og Sted,
Dit Ord og Navn til Ære!

5 For al Ting lad din Død og Blod
Mig trøste allevegne,
At jeg mig med et trøstigt Mod
Din Værdskyld kan tilegne,
At leve og at dø derpaa,
Og agte hele Verden saa
Ei værd engang at nævne!

6 Og naar min Tro den findes svag
Blandt mange Stød og Hinder,
Saa hjælp, at som den lyse Dag
Den snart igjen oprinder,
Pust op igjen den rygend' Brand,
Og sæt det knuste Rør istand
Ved Aandens Kraft og Glæde!

7 Hjælp, at jeg vaager Dag og Nat
Mod Satans mange Snarer,
Og ved din Naade Troens Skat
Til sidste Stund bevarer,
At findes ren og uden Stød,
For Gud retsindig til min Død,
Som det dig kan behage!

8 Bo selv ved Troen i min Aand,
At Troen sterk kan blive,
Alt mer og mer saa Overhaand,
Og mange Frygter give,
Og favne dig i sidste Nød!
Saa bliver Troens ende sød,
Og al min Jammer stilles.

9 O Jesus, du som Troens Gnist
Min Sjæl har ladet kjende,
Ak, lad den aldrig blive mist,
Men hjælp den til at brænde1
Hvad du har selv begyndt, fuldfør,
At jeg tilsidst i Troen dør,
Og faar en salig Ende!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #371

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: David Denicke

Denicke, David, son of B. D. Denicke, Town Judge of Zittau, Saxony, was born at Zittau, January 31, 1603. After studying philosophy and law at the Universities of Wittenberg and Jena, he was for a time tutor of law at Königsberg, and, 1624-1628, travelled in Holland, England and France. In 1629 he became tutor to the sons of Duke Georg of Brunswick-Lüneburg, and under father and sons held various important offices, such as, 1639, the direction of the foundation of Bursfeld, and in 1642 a member of the Consistory at Hannover. He died at Hannover, April 1, 1680 (Koch, iii. 237; Bode, p. 58). His hymns, which for that time were in good taste, and are simple, useful, warm, and flowing, appeared in the various Hannoverian hymnbooks, 1646-1659,… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d492

TextPage Scan

Kirkesalmebog #371

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #371

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #230

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #371

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d359

Suggestions or corrections? Contact us