During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

O Juletid, hvor du er sød

O Juletid, hvor du er sød

Author: C. O. Brohaugh
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O Juletid, hvor du er sød,
Og lindrer Hjertets Trang og Nød,
Thi Sønnen er os given,
Han taget har en Tjeners Dragt
Og Himlens Fred in Jorden bragt,
Gud selv et Barn er bleven,
Nu kan
Hver en Mand
Jesus kjende,
Søge, finde,
Frelste være;
Dig, vor Gud ske Pris og Ære.

2 O, herrens-Naade, den er stor,
træd frem, o Slægt, i Jubelkor
Og bær ham Ærens Palmer.
Ja ogsaa du, o Menighed,
Bør træde frem i Flokken med
Og synge Julesalmer.
Træd frem,
Hvert Lem,
Hæver Røsten,
Fanger Trøsten
Af Guds Naade,
Som er stor, ja overmaade.

3 Kom Gamle, Unge,Store Smaa,
Til Betlehem vi nu vil gaa,
Der skal vi Jesus finde,
Om Andre elske Drik og Dans,
Lad vises,at vor Julesans
ErBarnet ret at kjende.
O Sjæl,
Agt vel,
Hvad han hedder,
Fuld af Glæder,
Ham tilbeder,
Gud og Mand, vor Stedfortræder.

4 At kjende Gud er Salighed,
At vander frem i Kj'rlighed
Paa Jorden er vor Lykke;
Om gjennem Trængsel, da vi ser
Fra dette dødelige Ler
Mod Himlens Julesmykke.
Herren,
Herren
Sig forbarme,
Os marme,
Føre, lede
Hjem til Salems Juleglæde.

5 Der stemmes op en bedre Sang,
Naar fri fraSynd og Støvets Tvang
Vi samles for Guds Throne;
Naar Korsets skarpe Tornekrans
Skal byttes ud mod Livets Glans
Og Seirens skjønne Krone.
Jesus,
Vær du
Selv vor Hyrde,
Bær vor Byrde,
Lad os sammen
Synde for dig hisset, Amen.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #692

Author: C. O. Brohaugh

(no biographical information available about C. O. Brohaugh.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Juletid, hvor du er sød
Author: C. O. Brohaugh
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d494

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #692

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.