Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

O Juletid, hvor du er sød

O Juletid, hvor du er sød

Author: C. O. Brohaugh
Published in 2 hymnals

Full Text

1 O Juletid, hvor du er sød,
Og lindrer Hjertets Trang og Nød,
Thi Sønnen er os given,
Han taget har en Tjeners Dragt
Og Himlens Fred in Jorden bragt,
Gud selv et Barn er bleven,
Nu kan
Hver en Mand
Jesus kjende,
Søge, finde,
Frelste være;
Dig, vor Gud ske Pris og Ære.

2 O, herrens-Naade, den er stor,
træd frem, o Slægt, i Jubelkor
Og bær ham Ærens Palmer.
Ja ogsaa du, o Menighed,
Bør træde frem i Flokken med
Og synge Julesalmer.
Træd frem,
Hvert Lem,
Hæver Røsten,
Fanger Trøsten
Af Guds Naade,
Som er stor, ja overmaade.

3 Kom Gamle, Unge,Store Smaa,
Til Betlehem vi nu vil gaa,
Der skal vi Jesus finde,
Om Andre elske Drik og Dans,
Lad vises,at vor Julesans
ErBarnet ret at kjende.
O Sjæl,
Agt vel,
Hvad han hedder,
Fuld af Glæder,
Ham tilbeder,
Gud og Mand, vor Stedfortræder.

4 At kjende Gud er Salighed,
At vander frem i Kj'rlighed
Paa Jorden er vor Lykke;
Om gjennem Trængsel, da vi ser
Fra dette dødelige Ler
Mod Himlens Julesmykke.
Herren,
Herren
Sig forbarme,
Os marme,
Føre, lede
Hjem til Salems Juleglæde.

5 Der stemmes op en bedre Sang,
Naar fri fraSynd og Støvets Tvang
Vi samles for Guds Throne;
Naar Korsets skarpe Tornekrans
Skal byttes ud mod Livets Glans
Og Seirens skjønne Krone.
Jesus,
Vær du
Selv vor Hyrde,
Bær vor Byrde,
Lad os sammen
Synde for dig hisset, Amen.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #692

Author: C. O. Brohaugh

(no biographical information available about C. O. Brohaugh.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Juletid, hvor du er sød
Author: C. O. Brohaugh
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d494
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #692Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements