O menneske, som tror og ved

O menneske, som tror og ved

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 4 hymnals

Full Text

1 O Menneske, som tror og ved,
At Verden snart skal brænde,
Skal Syndesøvn og Sikkerhed
Dog ei engang faa Ende!

2 Giv Agt, og merk, hvad Sandheds Mund,
Som ingen kan bedrage,
Har talt om verdens sidste Stund
Og dens Forventnings Dage!

3 Naar Dommeren vil træde frem,
Enhver sin Løn at give,
Narr alle Jordens Flok skalhjem,
Hvor de skal evig blive;

4 Da, naar de store Tegn skal ske
I Stjerner, Sol og Maane,
Naturen som i Fødsels Ve
Er færdig til at daane;

5 Naar for den store Herrens Dag
De stærke Storme høres,
Og Havet gaar med Bølge-Brag,
Og Himlens Kræfter røres;

6 Da just udi den samme Stund
Vil Kristus aabenbares,
Da skal til hvert betroet Pund
Og alle Renter svares.

7 Da skal de alle, ogssa de,
Som vilde være blinde,
Da skal de Livets Fyrste se,
Og mange Øine rinde.

8 Den vantro Hob der trindt omkring,
Med Vrygt og Rædesel slagen
For baade de fremsarne ting,
Og dem, som staar for Dagen.

9 Men glade vil de gode staa
Ved deres Frelsers Komme,
O hvilken Lyst, at kaldes paa
Og findes blandt de Fromme!

10 De glædes, før de faar ham set,
Hvad, naar de se hans Rige,
Hans underfulde Herlighed,
Hvad vil de da vel sige?

11 Giv Agt, I Fromme, tiden sig
Alt mer og mere nærmer,
Og Dagen kommer hastelig,
Naar Verden vildest sværmer.

12 O tager eder vel i Agt
For Verdens Sorg og Glæde,
Ei nogen Stund fra Bønnens Vagt
Og Troens Kamp I træde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #109

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: O menneske, som tror og ved
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d508
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #57
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #109Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d375
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements