Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

O vi arme Synd're

Representative Text

1 O vi arme Synd're!
Vor' Misgjerniger,
Hvorvi vi undfangne
Saa og fødte er,
Haver fort os alle
I saa stor en Nød,
At vi ere skyldig
Til den evig' Død.
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

2 Vi fra Døden kunde
Ved vor egen Flid
Ingenlunde frelses,
Synden vor for strid;
Skulde frelst vi blive,
Maatte Under ske,
Guds Søn maatte lide
Dødsens bitre Ve.
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

3 Var ei Kristus kommen
Hid til Verden snart,
Havde paa sig taget
Vores Manddoms Art,
Og for vore Synder
Dødsens Kalk udtømt,
Vi til Helveds Grunde
Evig var fordømt.
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

4 Uforskyldt den Naade
Haver Gud os gjort,
Gav sin Søn, vor kjære
Herre Jesum, bort,
Som for os tog Døden,
Og paa Korset leed,
At vi skulle arve
Liv og Salighed.
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

5 Hermed skal vi trøste
Os mod Synd og Død,
Saa vi ei fortvivle
For den Helveds Glød,
Thi vi ere frelste,
Have fanget Fred,
Være Krist velsignet
I al Evighed!
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

6 Thi vil vi os glæde
Over alle Land,
Prise Gud vor Fader,
Søn og Helligaand;
Bede ham bevare
Os fra synd paa Jord,
Hjælpe os at blive
Faste ved hans Ord!
Herre, miskunde dig!
Kriste, miskunde dig!
Herre, miskunde dig!

Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #17

Author: Hermann Bonn

Bonn, Hermann (or Gude), son of Arnold Gude, Councillor at Quakenbrück near Osnabrück, was born at Quakenbrück about 1504. He matriculated at Wittenberg in 1523, and after studying under Luther and Melanchthon, he was for some time employed as a tutor. In 1530 he was appointed Rector of the newly founded St. Mary's School, in Lübeck; and in 1531, Superintendent of Lübeck. In 1543 at the request of the burgesses of Osnabrück he proceeded thither, and in the course of that year as the result of his work the principality was won to the cause of the Reformation. He died at Lübeck, Feb. 12, 1548 (Koch, i. 428-436; Allg. Deutsche Biographie, iii. 133). As a hymn-writer his work consisted mainly of revisions of the older Latin hymns, and t… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d527

TextPage Scan

Kirkesalmebog #17

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #17

Suggestions or corrections? Contact us