Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

O Vingaardsmand

O Vingaardsmand

Author: Thomas Kingo
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 O Vingaardsmand,
Du fromme hjerte Gud,
Som alle Land
Og hver udi sin Stand
Kalder til dit Ord og Bud,
Giv, jeg dit Kald lyder vist,
At din Lyst
Du kan udi mig faa!
Naar jeg vil gjerne gaa
I din Vingaards Møisomhed,
Signe du min Flid og Sved,
I din Frygt mig stedse led!

2 Naar da engang
Du bytter Lønnen ud,
Tænk paa min Trang
(Jeg eier ei et Grand)
Med din Naade, søde Gud!
Thi naar jeg ser, havd jeg gjør,
Og jeg spør
Om, hvad jeg har fortjent,
Det intet er bevendt.
Jesus, tænk dog derfor paa,
Jeg selv intet kan formaa,
Lad mig Løn af Naade faa!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #246

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d529

TextPage Scan

Kirkesalmebog #246

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #246

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #246

Suggestions or corrections? Contact us