Om han komme i dag

Representative Text

1 Om han komme i dag, din Herre och Gud,
Skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag, det kallande ljud
Af basunen från himmelens sky,
Skulle fröjd eller ångest dig fatta?

2 Månne allt, hvad som nu är viktigt och strot,
Jämväl då skulle synas dig så?
Månne allt, hvad i dag blir taladt och gjordt,
Blefve taladt och gjordt äfven då?
Besinna dig, innan du svarar!

3 Månne det eller det, som trycker dig nu
Och som vållar så mångfaldig nöd,
Skulle trycka dig då? O, månne väl du
Skulle sörja för kläder och bröd
Med hedningens oro i hjärtat?

4 Om han komme i dag, rättfärdig och vis,
Till att ställa oss all för sig,
Månne människors dom och människors pris
Skulle synas af värde för dig
Eller falla med tyngd uti vågen?

5 Om han komme i dag – o pröfva dig än,
Medan anskriet dröjer, och säg:
Är hans ankomst dig kuar, eller fruktar du den?
O, hvart leder dock slutlight din våg?
Den stund du ej menar han kommer!Source: Lutherförbundets Sångbok #S157

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Om han komme i dag, din Herre och Gud
Title: Om han komme i dag
Author: Carolina Sandell
Meter: 11.9.11.9.9
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #171

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S157

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements