Pale mlimani, kule Gethsemane, Palikuwa na msalaba