Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Rind nu op i Jesu navn

Representative Text

1 Rind nu op i Jesu Navn,
Du livsalig Morgenrøde!
Jeg med Sang min Gud vil møde
Hos min Seng og Hvilestavn;
Alt, hvad i mig er, skal røre
Sig med Tak for Nattely
Og min Guds Lovprisning føre
Op i høie Himmelsky.

2 Nattens mørke Taage gik,
Dagen lyser fra det Høie,
Vederkvæget, hvilt fra Møie,
Solen jeg i Syne fik.
Halleluja, evig Ære
Være dig, treenig Gud,
Som paa Hænder vilde bære
Mig fra Mørkets Fare ud!

3 Giv det, Gud, jeg kunde saa
Dagen i din Frygt begynde,
At jeg ikke skulde synde
Og paa onde Veie gaa!
O, min Jesus, du oprinde
Over mig som Sol og Skjold,
At jeg kunde overvinde
Kjød og Blod og Satans Vold!

4 Al den Gjerning, Drift og Daad,
Som min Haand idag skal gjøre,
Gid jeg aldrig den maa røre
Uden din Aands Kraft og Raad;
Thi forgjæves skal jeg svede
Og arbeide uden Frugt,
Om din Aand er ei tilstede,
Og din Hjælp er udelukt.

5 Mine korte Dage, Aar,
Lykke, Velfærd, Liv og Ære,
Hvordan de skal skiftet være,
Det udi din Vilje staar:
Giv mig kun, hvad dig behager,
Bland du selv mit Levnets Skaal,
Ikke saa, som mig det smager,
Men som dit Miskundheds Maal.

6 Lad din Lysestage staa,
Og din Ære sig udbrede,
Gud, du selv til Lyset lede
Dem, som end i Mørke gaa!
Dine Hyrder du opmande,
Som skal vogte dine Faar,
At de kjækt mod Ulven stande,
Som din Hjord fast eftertraar.

7 Lær mig ved hvert Klokkeslet
Denne Dag forbedret blive,
Saa mit Hjerte her i Live
Bliver ei til Verden sæt;
Men at jeg mig vel paaminder,
Hvor min Tid den minker af
Med hver Time, som henrinder,
Til jeg segner i min Grav.

8 O, min Gud, du hjælp mig da,
Naar mit Livsløb er til Ende,
Og jeg hjem igjen skal vende,
Og mit Aag skal spændes fra;
Løft da uden Tid og Dage
Over mig dit Aasyns Skin,
Og lad Synd og Sorg og Klage
Raadne med mit Jordelin!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #608

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d562

TextPage Scan

Kirkesalmebog #608

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #608

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #465

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #608

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.