Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Saa laangt som Himlens Helving naar

Saa laangt som Himlens Helving naar

Author: Martin Luther
Tune: [Saa langt som Himlens Helving naar]
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Saa langt som Himlens Hvelving naar
Saa langt som Sol og Maane gaar,
Vi love Krist paa Verdens Ø,
Gud Søn, sød af Maria Mø.

2 Den Salige, som raader alt,
Han kommen her til os, som faldt,
Og vil udi vort arme Kjød
Fri Skabning sin fra evig Død.

3 Guds Miskund er i dette kjendt,
Han har sit Bud en Jomfru sendt,
Hun vidste ei af nogen Mand,
Guds Ord det Under virke kan.

4 Guds Hilsen lød, Maria sang
Af Glæde høit med Krist i Fang,
Sankt Hans i Moders Liv gav Tegn,
Hans Lov skal fylde Verdens Egn.

5 Han lagdes ned i Armodsdom,
I Krybben den, som fandtes tom,
Af Moders Melk han næres maa,
Som føder alle Fugle smaa.

6 Deroppe høit i Himlens Kor
Guds Engle sang med Glæde stor,
Og Hyrdene fik Bud, er lød,
At Sjælens Hyrde han var fød.

7 Lov, Tak og Ære, Jesu, dig
Som saa er født paa Jorderig!
Gud Fader og den Helligaand
Lov, Tak og Pris i alle Land!Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #295

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d564

TextPage Scan

Kirkesalmebog #295

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #295

Suggestions or corrections? Contact us