Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Saa vidt som solens straaler stige

Saa vidt som solens straaler stige

Author: C. J. Boye
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Saa vidt som Solens Straaler stige
Fra Øst til Vest, i Syd og Nord,
Saa lad, o Herre Lysets Rige
Udbredes paa den hele Jord,
At alle, som i Mørket bo,
Optage Jesu Kristi Tro!

2 Som Østens blanke Stjerne førte
De fromme Mænd til Bethlehem,
Saa lad enhver, som Ordet hørte,
Af det veiledet vandre frem,
At alle Hjerter finde maa
Den Frelser, de skal bygge paa!

3 Hold Kristi Kors enhver for Øie,
Som paa sin Gjerning stoler trygt,
Og dem, som ydmygt sig nedbøie
Med Hjertet fuldt af Syndens Frygt,
Som ængste sig for Dom og Grav,
Giv Korset til Opreisnings Stav!

4 Styrk selv, o Herre, dem, der stride
I Prøvens Stund den gode Strid!
Vær nær hos alle dem, der lide,
Og gjør dem Smertens Taare blid!
Du er vort Haab, du er vort Skjold
Mod Synd og Død og Satans Vold.

5 Din Naades Vinger overskygge
Os med din Varetægt og Fred,
Lad Aand og Kraft i Landet bygge,
Giv Eng og Ager Frugtbarhed!
Mod Krigens Sverd beskjærm vor Ro,
Din Fred i Hus og Hjerte bo!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #179

Author: C. J. Boye

Caspar Johannes Boye was born in Kongsberg, Norway in 1791. He studied both law and theology at the University of Copenhagen, became a teacher and later served as rector in Søllerød, Helsingørand and Copenhagen. He died in 1853. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Saa vidt som solens straaler stige
Author: C. J. Boye
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d568

TextPage Scan

Kirkesalmebog #179

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #179

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #124

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #179

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d412

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements