Se ej på mig

Se ej på mig, se ej på mig, se på din Son, o Gud

Tune: [Se ej på mig, se ej på mig, se på din Son, o Gud]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Se ej på mig, se ej på mig, se på din Son, o Gud,
Se på hans sår och se mig an i hans försoningsskrud!
Ty om du ser mig utom den,så finns ej hopp för mig,
Då kan jag ej bestå en dag, ett ögonblick för dig.

2 Se ej på mig, se på din Son, ty jag är svart i grund,
Jag vikit af från dina bud och brutit ditt förbund.
Min bättre eller sämre stund är lika inför dig,
Ty hvarje stund jag syndig är. O Gud, se ej på mig!

3 Ack nej, se bort, se bort från mig och se på honom blott,
Uti hvars död och dyra blod du full betalning fått!
Han är nu min rättfärdighet, min helighet, mitt allt,
Ty allt han godtgjort har för mig, ja mer än tusenfaldt.

4 Se ej på mig, se på din son, se πå ditt fridsförbund
Samt lär ock mig att se mig täck i Sonen hvarje stund!
Han är min frid, min salighet, med honom allt jag fått;
Se på din Son, se på din Son och mig i honom blott!

5 I honom är jag hvit och ren, hur svart i mig jag är,
I honom är jag god och from och helig redan här.
Ty hvad han är, det är och jag, och hvad han har, har jag:
Fullkomlig helighet för dig och allt ditt välbehag.

6 Väl är det svårt att se det så, men ordet ljuger ej;
Och om än känsla och förnuft beständigt ropa: nej,
Det står ju dock i ordet så; jag litar däruppå
Och sjunger: "Ära vare Gud, hvars nåd har ställt det så!"


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #127

Text Information

First Line: Se ej på mig, se ej på mig, se på din Son, o Gud
Title: Se ej på mig
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #127

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.