Seklernas v'kter sa droejande skrida

Seklernas v'kter sa droejande skrida

Published in 1 hymnal

Text Information

First Line: Seklernas v'kter sa droejande skridaAdvertisements