Slaar sammen alle hænder

Slaar sammen alle hænder

Author: Johann Rist; Translator: Hans Adolf Brorson
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Slaar sammen alle Hænder,
Og løfter Sjæl og Hjerte op!
Fra alle Verdens Ender
Slaar sammen høit med Glædes-Raab!
Vor Herre Jesus stiger
Mod Himlens høie Slot,
Ser op, og synger, siger:
Han gjorde al Ting godt!
Synd, Død og Satans Rige
Har ganske tabt sit Slag,
Slaar sammen høit tillige,
Guds Folk, paa denne Dag!

2 Hvor har han maattet lide,
Han, den velsignede
Guds Son! Hvor maatte han ei stride,
Før han vor Frlese fik til Løn!
Han svedte Blod i Haven,
Led Angest, Spot og Spe,
Korsfæstet, død, begraven,
Saa det var Ynk at se;
Nu er det anderledes,
Den, før var hver Mands Spot,
Af Englene tilbedes
I Himlens Herreslot.

3 Naar jeg i Verdens Møie
Maa mangen Gang bedrøvet gaa,
Saa ser jeg i det Høie
Guds Himle aabne for mig staa:
Den Trængsel, jeg maa lide,
Slet intet sige vil,
Saalænge jeg kan vide,
At Gud mig hører til;
Thi hvad er Verdens Plage
Mod Kronen, vi engang
Af Jesu Haand skal tage
I Engle-Kor og Rang!

4 Halleluja! vort Hoved
Sig hos Guds høire Haand har sat
Tilbedet og høilovet
Af alle Himle Dag og Nat!
I saadant Herresæde
Vort Kjød og Blod vi ser,
Thi maa vi vel os glæde,
Og aldrig sørge mer,
Da alle Rigers Rige
Vor Broder forestaar,
Og vi engang tillige
Med vore Kroner gaar.

5 Saa priser alle Skarer
Den store Herres høie Magt,
Som op til Himmels farer,
Sin Hjord at tage der i Agt!
Nedfalder og tilbeder
Hans Godhed, hvad I kan,
Som os et Sted bereder
I Himlens Frydeland!
Ja, lad os did henrykkes,
O Jesus, dig at se,
O Herre, lad dit lykkes!
Af, naar mon det skal ske?Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #413

Author: Johann Rist

Rist, Johann, son of Kaspar Rist, pastor at Ottensen, near Hamburg, was born at Ottensen, March 8, 1607, and from his birth was dedicated to the ministry. After passing through the Johanneum at Hamburg and the Gymnasium Illustre at Bremen, he matriculated, in his 21st year, at the University of Rinteln, and there, under Josua Stegmann (q. v.), he received an impulse to hymn-writing. On leaving Rinteln he acted as tutor to the sons of a Hamburg merchant, accompanying them to the University of Rostock, where he himself studied Hebrew, Mathematics and also Medicine. During his residence at Rostock the terrors, of the Thirty Years War almost emptied the University, and Rist himself also lay there for weeks ill of the pestilence. After his r… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d584

TextPage Scan

Kirkesalmebog #413

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #413

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #263

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #413

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d423

Suggestions or corrections? Contact us