Slukt er dagens lyse flammer

Slukt er dagens lyse flammer

Author: M. B. Landstad
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Slukt er Dagens lyse Flammer,
Ensom i mit stille Kammer
Beder jeg min Aftenbøn;
Mens vi bo i Dødens Dale,
Er det godt med dig at tale,
Kjære Gud, i Lys og Løn.

2 Ja, det er en salig Glæde,
Naar det lykkes os at bede
Rettelig i Tro og Haab,
Af sin Byrde Hjertet trykkes,
Lad det nu i Aften lykkes,
Bøi dit Øre til mit Raab!

3 Dig, min Gud, jeg gjerne vilde
Elske, tjene – ak, men ilde
Ser det ud i Sjælens Bund.
Naadens Dække du udbrede
Over al min Synd, og lede
Mig til Bedring med hver Stund!

4 Lad dit Øie vaage over
Mig inat, imens jeg sover,
At min Hvile vorder sød!
Lad din Godhed ei aflade,
Tænk paa dem, som ere glade,
Og paa dem, som lide Nød!

5 Tænk paa dem, som færdes ude,
Medens Nattens Storme tude,
Før dem til sin Bolig tryg;
Dem, som om paa Havets Bølger
Deres Kald med Banghed følger,
Med din Varetægt omskyg!

6 Dem, som sig i Smerter vaande,
Gaa med Trøst og Hjælp til Haande,
Og vær dem en naadig Gud!
Jesus, du som for os døde,
Lad den næste Morgenrøde
Bringe dem et Frelsens Bud!

7 Kom saa, Herre, blid omsider,
Naar med Livets Dag det lider,
Kom at ende Jordens Ve!
Mørkt er Dødens Sovekammer,
Men for al vor Sorg og Jammer
Skal vi hist dit Aasyn se.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #616

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d585

TextPage Scan

Kirkesalmebog #616

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #616

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #490

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #616

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d424

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.