Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Solen paa Himmelen lukked sit Øie

Solen paa Himmelen lukked sit Øie

Author: Peter Dass
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Solen paa Himmelen lukked sit Øie
Den Dag, at Solen paa Korset gik ned.
Da stod Naturen i dobbelt Døds-Møie,
Dobbelt Formørkelse blev der da set.
Men paa vor Paaskedag saa man oprundne
Begge de Sole, som syntes forsvundne.

2 Efter Fornedrelse skal vi ophøies,
Solen skal skinne, naar Regnen er endt,
Hæder og Ære dig, Kristus, tilføies,
Til ved Opstandelsen blev du bekjendt,
At du Guds evige Søn monne være,
Som har mod Fienden vundet med Ære.

3 Tiden vil Herren ei længe forhale,
Tredje Dag alt han af Graven opstaar,
Hvad er om tre Dages Gravtid at tale?
Hvad kan de regnes mod Evigheds Aar?
Gladelig vil vi med Herren fornedres,
At vi med Herren og evig kan hædres.

4 Aldrig er Kornet i Mulden saa længe,
At sig Opveksten jo engang vil te,
Blomstret om Sommer skal lokkes af Enge,
Som all bedækket med Vinter og Sne,
Saa skal og blomstre omsider de Lemmer,
Som man forvisnet i Støvet bortgjemmer.

5 Fisken skjød Jonas af Bugen paa Stranden,
Saa skal og Jorden te frem sine Lig;
Er du, min Frelser, af Graven opstanden,
Visselig skal jeg opreises med dig;
Hvor der er Roden, der vokse vel Grene,
Frugten og Salighed vil du forlene!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #354

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d595

TextPage Scan

Kirkesalmebog #354

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #354

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #354

Suggestions or corrections? Contact us