Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Som den gyldne Sol frembryder

Representative Text

1 Som den gyldne Sol frembryder
Gjennem den kulsorte Sky,
Og sin Straaleglans udskyder,
Saa at Mørk og Mulm maa fly,
Saa ming Jesus af sin Grav
Og det dybe Dødsens Hav
Opstod ærefuld af Døde
Imod Paaske Morgenrøde.

2 Tak, o store Seierherre,
Tak, o Livsens Himmel-Helt,
Som ei Døden kunde spærre
I det helvedmørke Telt!
Tak, fordi at du opstod,
Og fik Døden under Fod!
Ingen Tunge kan den Glæde
Med tilbørlig Lov udkvæde.

3 Jeg kan finde i mit Hjerte,
At min Sjæl har Trøst deraf,
Som kan lindre al min Smerte,
Naar jeg mindes kun din Grav,
Og betænker, hvor du laa
Udi Dødsens mørke Vraa,
Og stod op med Kraft og Ære,
Hvad kan større Glæde være?

4 Ligger jeg i Syndens Veie,
Ligger jeg i Armod ned,
Ligger jeg paa Sygdoms Leie,
Ligger jeg i Usselhed,
Ligger jeg fortrængt, forhadt
Og af Verden slet forladt,
Skal jeg Hus i Graven tage,
O, her er dog Haab tilbage!

5 Du for Synden een Gang døde,
Dermed er min Synd betalt,
Armod, Usselhed og Møde,
Ja min Sygdom bar du alt.
Jeg ved dig opreises skal,
Og af Dødsens dybe Dal
Skal jeg Hovedet oprette,
Al min Nød kan det forlette.

6 Synd og Død og alle Pile,
Som af Satan skydes kan,
Ligge brudte ved din Hvile
Udi Gravens mørke Land.
Der begrov du dem og gav
Mig en sikker Trøstestav,
At ved din Opreisnings Ære
Jeg skal Seiers Palmer bære.

7 Som Guds Søn jeg dig nu kjender
Og ser din Almægtighed,
Din Opstandelse omspender,
Hvad jeg tror og hvad jeg veed
Mig til Salighed og Haab;
Ja min Kristendommens Daab
I din Død er, som et Billed,
Og Opstandelse fremstillet.

8 Du til Livet mig skal vække,
Det er din Opreisnings Kraft,
Lad kun Jorden mig bedække,
Orme tære al min Saft,
Ild og Vand opsluge mig,
Jeg dør i den Tro til dig,
At jeg skal til Liv opstande
Udaf Dødsens grumme Lande.

9 Søde Jesus, giv mig Naade
Ved din gode Helligaand,
At jeg saa min Gang kan raade,
Og veiledes ved din Haand,
At jeg ei skal falde hen
Udi Dødsens Svelg igjen,
Hvoraf du mig engang rykke,
Der du Døden undertrykte!

10 Tak for al din Fødsels Glæde,
Tak for dit det Guddoms Ord,
Tak for Daabens hellig' Væde,
Tak for Naaden paa dit Bord,
Tak for Dødsens bitre Ve,
Tak for din Opstandelse,
Tak for Himlen du har inde,
Der skal jeg dig se og finde!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #346

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Tune

WERDE MUNTER

JESU JOY is a form of the tune WERDE MUNTER, MEIN GEMUETE by Johann Schop (b. Hamburg [?], Germany, c. 1595; d. Hamburg, 1667). In 1614 Schop was appointed court musician in the Hofkapelle at Wolfenbüttel. A virtuoso violinist, he also played the lute, cornetto, and trombone. He became a musician f…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Evangeli harpe #409

Kirkesalmebog #d596

TextPage Scan

Kirkesalmebog #346

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #346

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #218

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #346

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d431

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.