Tack, o Herre, att du samlar

Representative Text

1 Tack, o Herre, att du smalar
Oss omkring ditt dyra ord,
Hjärtats balsam, trös och näring,
Lyktan på vår mörka jod!
Herre kär, Herre kär,
Tack för stunden du beskär!

2 Käre Jesus, gif ditt vittne
Denna stund frimodighet,
Visdom, kraft och nit att tala
Lifvets ord til salighet.
Nådigt se, nådigt se
Nu till din budbärare.

3 Låt ditt ord, det skarpa svärdet,
Genomtränga hvarje själ.
Anden sänd i rika strömmar.
Dörren till hvar syndarträl
Klapp på, klappa på,
Herre Jesus, ske alltså.

4 Gjut din balsam i hvart hjärta,
Som af synden sargadt är,
Undervisa, tukta, trösta,
Som du ser af nöden är.
Hör vår bon, hör vår bön
Oss med mycken nåd bekrön.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S98

Text Information

First Line: Tack, o Herre, att du samlar
Title: Tack, o Herre, att du samlar
Meter: 8.7.8.7 with refrain
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S98

Suggestions or corrections? Contact us