Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Til Hyrder fromme

Til Hyrder fromme

Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Til Hyrder fromme,
Paa Vagt i Davids Stad,
Guds Engle komme
I Ring og Række-Rad.
Som Jomfru'r kloge,
Paa Rakels Taare-Vang
De Hyrder vaage,
Og vente Natten lang,
Da lysned Taage,
Da lød der Englesang.

2 Gud lad mig høre
Den paa mig Hjertes Mark!
Gud lad mig føre
Deri Guds Tempels Ark!
Guds Lys oprinde,
Guds Fred i Jesus Krist,
Gud lad mig finde,
Jeg har hans Naade vist,
Gud lad mig vinde
Min Seier ved ham tilsidst!

3 Vor Dag gaar under,
Og Natten falder paa,
Snart Enden stunder,
Hjælp, Gud, vi vaagne staa
Med Lamper tændte,
Naar sidste Oprach sker!
Vi har i Vente
Det, som er meget mer,
Han vil os hente
Hjem til sig der, han er.

4 O Gud, hvor ilde,
Om Dagen bort er drømt!
Gid hver dog vilde
Indhente alt forsømt!
O væk os, Herre,
Og tugt os til at staa,
Som det bør være,
Med fuld Guds Rustning paa,
At vi med Ære
Tilsidst kan Seier faa!

5 Med Gud i Tanker,
I Hjertet Jesu Navn,
Vi kaste Anker
I Salighedens Havn.
Lad os den finde,
før Dagen vorder slukt;
Lys Fred herinde,
Send Fryd og salig Frugt;
Den Fødsels Minde
Os være Trøst og Tugt!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #148

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d623

TextPage Scan

Kirkesalmebog #148

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #148

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #148

Suggestions or corrections? Contact us