"Vid Jesu hjärta där är lugnt"

Vid Jesu hjärta där är lugnt

Tune: [Ved Jesu hjerte er der lunt]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Vid Jesu hjärta där är lugnt,
Trots stormarne på jorden,
Trots allt, som här kan bli mig tungt,
Är han min frid dock vorden.
Visst brusa djup än här än där,
Men öfver djupen han mig bär.
Vid Jesu h∆arta där är lugnt
Trots stormarne på jorden.

2 Här kämpa kött och ande än
Beständigt hårda strider,
Här segrar köttet ofta – men
Det skall dock dö omsider.
Men o, hvad lidande och nöd:
En långsam död är korsets död!
Här kämpa kött och ande än
Beständigt hårda strider.

3 Här vill det synas mången gång,
Som skulle allt gå under,
Här blandas suckan i min sång,
O Herre, många stunder;
Men vid ditt hjärta innan kort
Dö tidens alla mussljud bort,
Fastän det synes månge gång.

4 Du, Herre, Herre, skall likväl
Till slut behålla seger,
Och blott i dig min arma själ
Sin tröst och starkhet äger.
du skall fullborda hvad du sagt,
Jag tröstar på din nåd och makt,
Du, Herre, Herre, skall likväl
Till slut behålla seger.

5 Din trötta dufva trifs ej här
I vida ödermarken;
Så kom då, Herre Jesus kär,
Och för den hem till arken!
Hon längtar från en stormig strand
Till glädjen på din bögra hand;
Så hämta, Herre Jesus kår,
Din dufva hem till arken!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #183

Text Information

First Line: Vid Jesu hjärta där är lugnt
Title: "Vid Jesu hjärta där är lugnt"
Language: Swedish

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #183

Suggestions or corrections? Contact us