Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Vor Jesus over os nu staar

Vor Jesus over os nu staar

Author: Anonymous; Translator: Hans Adolf Brorson
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Vor Jesus over os nu staar,
Og Fred og Frelse lyser,
Os rører Satan ei et Haar,
Hvor heftig han end snyser;
Thi Jesus ned har lagt
Hans hele Vold og Magt.
Prøv al den Kunst, du veed,
Vor Jesus slaar dig ned
Med al di List og Vælde.

2 Du bruger baade Magt og Svig,
Snart viser dine Tænder,
Snart er du Lysets Engel lig
For den, dig ikke kjender;
Du skræmmer os med Nød.
Synd, Helvede og Død,
Snart er du fag'r og fin,
Og skjænker sødest Vin
Af Verdens syndig' Glæde.

3 Er nogen tryg paa Syndens Vei,
Har du ham overvundet,
Har gjort ham ræd og lad og lei,
Har fanget ham og bundet;
Hvo Verden kun har kjær,
Maa falde for dit Sværd;
Den dovne Kristenflok,
Som ei vil stride nok,
Den kan du let besnære.

4 Men den, som følger frisk og fri,
Som Ordet ham ledsager,
Og altid ad den snævre Sti
Fra Verdens Lyster drager,
I Troen fæstet staar,
Den falske Fred forsmaar,
Og al sin Agt har sat
Til Himlen Dag og Nat,
Ham skal du ei forføre.

5 Thi Gud ved Ordets klare Glans
Oplyser os herinde,
At du vor arme Sind og Sans
Ei mere skal forblinde.
Guds Ord og Aandens Ild
Vi har, og følge vil,
At lyses til det Sted,
Hvor du os vel i Fred
Til evig Tid skal lade.

6 Tag med dig al din Helved-Magt,
Og slaa til begge Sider,
Med os er Herrens stærke Vagt,
Vor Jesus for os strider:
Han vender helt vort Sind,
Og tager Hjertet ind;
Den Del, du stoler paa,
Vort Hjertes mørke Vraa,
Oplyser han med Naade.

7 O Jesus, som er kommen at
Forstyrre Satans Rige,
Hjælp, at vi aldrig Dag og Nat
Fra Ordets Veie vige!
Og gjør os alle fri
Fra Stans Tyranni,
Vær hos os, hvor vi gaa,
Staa med os, nar vi slaa,
Og lad os altid vinde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #470

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d666

TextPage Scan

Kirkesalmebog #470

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #470

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #470

Suggestions or corrections? Contact us