Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Vor Tro er den Forvisning paa

Vor Tro er den Forvisning paa

Translator: Hans Adolf Brorson ; Author: Johan Schrader
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Vor Tro er den Forvisning paa,
At vi Guds Naade have,
Som ingen af sig selv kan skal,
Men som er Aandens Gave;
Den faste Grund, i Hjertet lagt
Ved Ordet om den Naadepagt,
Som er i Kristus stiftet.

2 Den er et fast og stærkt Bevis,
Som Gud i Hjertet skriver,
At han os, sig til evig Pris,
I Kristus Naade giver,
Saa vi ei mer i Tvilen staa,
Men gribe med stor Sjæls Attraa
Til Jesu Død og Vunder.

3 Et eget Væsen er vor Tro,
Et meget mægtigt Gode,
Som kjendes udi Sjælens Ro
Og gjør os vel til Mode,
Hvad ingen ser, det ser den grant,
Og veed, at det er evig sandt,
Hvad Gud i Ordet lover.

4 Usynlige og høie ting
Kan Troen se og høre
Og midt i Sukke Frydespring
Mod Naadens Solskin gjøre:
Gud er min Gud! og ved hans Aand
Jeg har alt Himlen i mein Haand,
Thi Jesus i mig lever!

5 Hvad vil nu Satans hele Hær
Med mine Synder gjøre?
Lad ham den alle, hver især,
Mig haardt til Hjertet føre;
Jeg veed vel, at min Synd er stor,
Men jesus siger i sit Ord:
De ere dig forladte.

6 Det Ord, det Ord mig giver Ro
Og er mit faste Anker,
Naar Stan stormer mod min Tro
Med mange Tvilens Tanker.
Hvad agter jeg hans Trusel mer!
Min Tro Guds milde Hjerte ser,
Igjennem Jesu Vunder.

7 Er Troen ofte svag, især
Naar jeg af Korset trænges,
Saa maa dog Troen være der,
Saafremt kun Sjælen længes
At finde Hjælp, og merke kan
Af Haabet kun det mindste Grand,
Saa er der Tro i Hjertet.

8 Imidlertid formerer sig
Vor Tro, des mer vi kjæmper,
Især naar Gud tidt underlig
Vor Fiende slaar og dæmper,
Saa vi i Troen habe kan,
Om end i Korsets mørke Stand
Vi ingen Hjælp kan skue.

9 Jeg veed, paa hvem min Tro er st,
Ham faar man mig at unde;
Den, som har gud til Hjerte-Skat,
Skal aldrig gaa til Grunde.
Vel den, som hygger fast paa Gud,
Lad det end tumles ind og ud,
Han staar, naar al Ting falder.

10 Saa vil jeg da i denne Tro
Mit ganske Levnet føre,
I Jesu Værdskylds søde Ro
Mit Hjerte trøstigt gjøre;
Hans Aand er mig et pant derpaa,
At endelig min Tro skal saa
En sød og salig Ende.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #165

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Author: Johan Schrader

(no biographical information available about Johan Schrader.) Go to person page >

Text Information

First Line: Vor Tro er den Forvisning paa
Translator: Hans Adolf Brorson
Author: Johan Schrader
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d670
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d465
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #231Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #165Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d472
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements