Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Zion, pris din Saliggjører

Zion, pris din Saliggjører

Translator: M. B. Landstad; Author: St. Thomas, Aquinas
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Zion, pris din Salliggjører,
Pris din Hyrde og din Fører,
Sig ham Tak, syng Glædes-Kvad!
Se nu til, hvad du kan evne!
Større dog, end Ord kan nævne,
Er den Ven, som gjør dig glad!

2 Se, et Maaltid nu oprettes,
Brød og Vin idag fremsættes,
Livsens Bæger, Livsens Brød!
Skaren, tolv i Tal er liden,
Vokser talløs til med Tiden,
Skal ei lide Hungersnød.

3 Dette Bord i Aftenstunden
Tyder, Tiden er udrunden,
Lovens Paaske nu er endt;
Dagen følger nu paa Skygge,
Herren selv vil hos os bygge,
Har ny Tid i Naade tændt.

4 Kristus frem iblandt os træder,
Siger: Tager hen og æder,
Drikker alle deraf! se,
Det er Legem mit, som brydes,
Er mit Blod, for eder gydes,
Gjør til min Hukommelse!

5 Brødet, Vinen signet, viet
I hans Navn, som os har friet,
Er hans Legem og hans Blod.
Ei Forstanden det udgrunder,
Troen ene ser Guds Under
Og den skjulte Enheds Rod.

6 Dette er vor Grund til Glæde,
Kristus selv er her tilstede,
Thi hans Kjød forsandt er Mad,
Og hans Blod forsandt er Drikke,
Tro det, tag det, tvil slet ikke,
Æd og drik og vandre glad!

7 Kristus er for alle givet,
Vil for alle være Livet,
Alle byder han sig hel,
Vil med sig os fast forene,
Han er Vinstok, vi er Grene,
Have alle i ham Del.

8 Gode, Onde tage, hige,
Gavnet er do helt ulige,
Hine Livet, disse Dom;
Se dig fore, tag dig vare,
Vid, det er dig Sjælefare,
Om du her uværdig kom!

9 Tag hans Testament til Takke,
Lad ei tvilen dig afsnakke,
Eller Vantro føre vild,
Merk dog Ordet Tørsten, Trangen,
Tag i Tro al Tanke fangen,
Gaven ei med Grublen spild!

10 Mer end Englemad er dette,
Styrkelse for alle trætte
Jesu Vandringsmænd paa Jord.
Viger bort herfra, I Onde!
Men Guds Børn i alle Stunde
Træder glade til Guds Bord!

11 Gode Hyrde, Livsens-Brødet,
Tak for Maden, tak for Modet,
Tak for Livsens Kilde sand!
Fød os, vogt os, lad os finde
Herrens Goder hisset inde
Hos dig udi Livsens Land!

12 Du, som alt formaar at virke,
Samler os udi din Kirke
Ved din Aand og ved dit Ord,
Gjør os dine Helgen lige,
Brødre med dem i dit Rige,
Søskend' hist om Himlens Bord!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #309

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Author: St. Thomas, Aquinas

Thomas of Aquino, confessor and doctor, commonly called The Angelical Doctor, “on account of," says Dom Gueranger, "the extraordinary gift of understanding wherewith God had blessed him," was born of noble parents, his father being Landulph, Count of Aquino, and his mother a rich Neapolitan lady, named Theodora. The exact date of his birth is not known, but most trustworthy authorities give it as 1227. At the age of five he was sent to the Benedictine monastery at Monte Cassino to receive his first training, which in the hands of a large-hearted and God-fearing man, resulted in so filling his mind with knowledge and his soul with God, that it is said the monks themselves would often approach by stealth to hear the words of piety and wisdo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d683

TextPage Scan

Kirkesalmebog #309

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #309

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #309

Suggestions or corrections? Contact us