So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

10. O store Gud, vi love dig

1 O store Gud, vi love dig,
Vi sige Tak evindelig!
Al Verden sander det og veed,
At du er End af Evighed.

2 Al Engles Hob og Himlens Hær,
Lov, Tak og Pris for Thronen bær,
Og Sangen af Serafer gaar
Saa langt, som himlens Hvælving naar:

3 "Du hellig, hellig, hellig er,
Gud Zebaot, vor Herre kjær,
Og fund er Himlen al og Jord
Udaf din Guddoms Ære stor."

4 Profeter og Apostle glad
Og dine Vidner, Rad paa Rad,
De staa for dig i Livsens Sal
Med Takkefang i Tusindtal.

5 Din Kirstenhed paa denne Jord
Bekjender dig og paa dig tror
Som Faderen af Evighed,
Hvis Magt ei Maal og Ende veed.

6 Og Sønnen, den erbaarne, som
Fra dig til Verdens Frelse kom,
Samt Helligaand, vor Trøster sand,
Høilovet over alle Land.

7 O Kriste, Ærens Konge prud!
Du er Guds Søn og evig Gud,
Stor Kjærlighed dig til os drog,
Du os at frelse Manddom tog.

8 Den haarde Dødens Braad du brød
Og vandt os Livet ved din Dod.
Dig binder ikke Dødens Baand,
Du sidder hos Guds høire Haand.

9 Gjenkommer med Guds Vælde stor,
At holde Dommedag paa Jord.
Thi hjælp os nu, vær deres Trøst,
Som du saa dyre har forløst!

10 Reed os et Rum i himmerig
Blandt dem, som samlet er hos dig!
Dit Folk til Hjælp, o Kriste, kom,
Velsign din Arv og Eiendom!

11 Opløft os, leed os, viis os Vei,
Til evig Tid forlad os ei!
Vi flokkes glade i din Favn,
Hver Dag velsigne vi dit Navn.

12 Tag os, trofaste Gud, i Agt,
Lad ingen Synd i os faa Magt!
O vær os naadig, Herre Gud,
Vær naadig alt til Enden ud!

13 Gud være os miskundelig,
Som vi og haabet har paa dig!
Vi tro derpaa og trøstes ved,
Vi rokkes ei i Evighed.

Text Information
First Line: O store Gud, vi love dig
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse (1 more...)
Notes: Som: Fra Himlen høit jeg kommer her
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us