So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

11. Alenest' Gud i Himmerig

1 Alenest' Gud i Himmerig
Vær' Lov for al sin Naade,
Som han har gjort i Jorderig
I disse signede Dage!
Paa Jord er kommen Glæde,
Fred, Vel Mennesken maa glædes ved
Guds Yndest og god' Vilje.

2 Vi love, prise, takke dig,
Al Æren din skal vorde!
O Herre Gud i Himmerig,
Stor Kjærlighed du gjorde!
Du al Ting har i Vold og Magt,
Det alt maa frem, som er din Agt;
Vel den, dig kunde frygte!

3 O Jesu Krist, Guds enest' Søn,
Som hos Gud Fader sidder,
Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn,
Og os med Gud forliger,
Alt med dit Blod og haarde Død
Har du os løst af Synd og Nød,
Giv i din Tro vi blive!

4 Du ene er vor Frelsermand,
Os Himmerig vil give,
Du er det Guds uskyldig Lam,
Der for os vilde libe,
Du ene er vor Salighed,
For din Skyld har vi fanget Fred,
Almægtigst Jesu Kriste!

5 O Heligaand, vor Trøstermand,
Al Sandhed os kan lære,
Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan,
Og leve Gud ti Ære!
Vogt os fra Djævlens falske List,
Hjælp os at tro paa Jesum Krist,
Og blive salig! Amen.

Text Information
First Line: Alenest' Gud i Himmerig
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse (1 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us