273. Af Dybsens Nød jeg raabe maa

1 Af Dybsens Nød jeg raabe maa,
O Herre du mig høre!
Dit Naadens Øre merke paa
Den Bøn, jeg frem vil føre!
Om du i Naade ei ser bort
Fra al den Synd, som her er gjort,
Hvo kan da frelst vel blive?

2 For dig kun Naaden gjælde kan
Til Synden at forlade,
Min Gjerning hjælper ei et Grand,
Og bøder ei den Skade;
For dig er ingen funden reen,
Thi frygte sig maa hver og een,
Og tage Trøst af Naaden.

3 Derfor til Gud jeg holder mig
I mine Synders Vaade,
Mit Hjerte saare trøster sig
Paa Jesu søde Naade,
Som er mig i hans Ord tilsagt,
Det staar evindelig ved Magt;
Paa Naaden, Gud, jeg bier!

4 Og varer det fra Morgenstund
Alt indtil Aftens Ende,
Da skal mitHjerte ingenlund
Mistrøstet bort sig vende.
Saa gjør Guds Folk af rette Art,
Som han med Tugt har tvunget hart,
De bie paa Guds Time.

5 Og om vor Synd er stor og svar,
End større er Guds Naade;
Den Hjælp, som han i Hænde har,
Er uden Maal og Maade.
Trods al den Synd og Sorg, er til,
Han Hyrden er, som frelse vil,
Og fri sit Folk af Nøden.

Text Information
First Line: Af Dybsens Nød jeg raabe maa
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Søndage i Faste: Til Høimesse; Second Sunday in Lent: High Mass; Synden (5 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us