Af Dybsens Nød jeg raabe maa

Representative Text

1 Af Dybsens Nød jeg raabe maa,
O Herre du mig høre!
Dit Naadens Øre merke paa
Den Bøn, jeg frem vil føre!
Om du i Naade ei ser bort
Fra al den Synd, som her er gjort,
Hvo kan da frelst vel blive?

2 For dig kun Naaden gjælde kan
Til Synden at forlade,
Min Gjerning hjælper ei et Grand,
Og bøder ei den Skade;
For dig er ingen funden ren,
Thi frygte sig maa hver og en,
Og tage Trøst af Naaden.

3 Derfor til Gud jeg holder mig
I mine Synders Vaade,
Mit Hjerte saare trøster sig
Paa Jesu søde Naade,
Som er mig i hans ord tilsagt,
Det staar evindelig ved Magt;
Paa Naaden, Gud, jeg bier.

4 Og varer det fra Morgenstund
Alt indtil Aftens Ende,
Da skal mitHjerte ingenlund
Mistrøstet bort sig vende.
Saa gjør Guds Folk af rette Art,
Som han med Tugt har tvunget hart,
De bie paa Guds Time.

5 Og om vor Synd er stor og svar,
End større er Guds Naade;
Den Hjælp, som han i Hænde har,
Er uden Maal og Maade.
Trods al den Synd og Sorg, er til,
Han Hyrden er, som frelse vil,
Og fri sit Folk af Nøden.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #273

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d2

TextPage Scan

Kirkesalmebog #273

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #273

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #273

Suggestions or corrections? Contact us