Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

363. Stat op at møde

1 Stat op at møde
Din Løser, Jesu Brud
Som for dig døde,
Og kom fra Døden ud!
Han gik i Borgen
For os, vor bedste Ven,
Sank som i Sorgen
Og Døden ganske hen,
Men Paaske-Morgen
Da fik vi ham igjen.

2 O, al min Glæde!
Jeg løber dig imod,
Din Grav at væde
Med Glæde-Taarers Flod.
O, tusind Gange
Velkommen fra min Straf,
Fra dine mange
Og svare Piners Hav,
Fra din den trange
Og mørke Død og Grav!

3 Vor Nat er svunden
For Naadens lyse Dag,
Og vi har vunden
Med Ære al vor Sag.
Gid ingen vanke
I Sorgens Mørke meer,
Derpaa at anke,
Hvad os i Verden sker,
Da vi de blanke
Guds Himle aabne ser!

4 Nu er mig Døden
Og Livet begge kjær,
Er det fornøden
At leve lidet her,
I Jesu Naade
Mit Levnet skal bestaa,
Den Livets Maade
Er sød at tænke paa,
Saa kan jeg baade
I Sorg og Glæde gaa.

5 Men skal jeg træde
Til Gravens mørke Port,
Ja ret med Glæde
Den Gang skal blive gjort;
Med Brudemine
Jeg hilse vil min Død,
Har Jesus Sine
Dog ikke gjort den sød?
Trods Dødens Pine,
Jeg dør i Jesu Skjød!

6 Kom, søde Leie
I Gravens stille Borg!
Dig kan jeg eie
Foruden Synd og Sorg;
Trods dine Pile,
Du hele Mørkheds Trop,
Der kan jeg hvile
Min arme, usle Krop,
Der kan jeg smile,
Naar jeg igjen skal op!

Text Information
First Line: Stat op at møde
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Paaskedag: Til Aftensang; Second Easter Day: For Evening
Notes: Author/Translator from index: H. A. Brorson; Som: Paa Gud alene
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements