So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

49. Ve mig, at jeg saa mangelund

1 Ve mig, at jeg saa mangelund
I Vellyst haver svevet,
Og Naadens dyrebare Stund
Saa skjødesløs henlevet!
Naar Gud sin Naadesol paany
Hver Morgen over mig lod gry,
Da lukte jeg mit Øie.

2 Ve mig, min Vantro Hjertet saa
Som med en Laas og Lænke
Tellukte, naar Gud banked paa,
Jeg vilde ei betænke,
At Jesu Naades mindste Flig
Meer end al Verden gjorde rig,
Som jeg før havde prøvet.

3 Se, jeg er den forlorne Søn,
Som selv sig vilde raade,
Og ødte bort sin Arv saa skjøn
For skidden Lyst og Baade,
Mig smagte ikke Himmel-brød,
Men Verdens Lystemad var sød,
Nu faar jeg andet finde.

4 Min Vilje dig har Modstand gjort,
Og egensindig været,
Mit Hjerte lidet eller stort
Af dig har ei begjæret;
Du var, o Gud, i ringe Agt,
Men jeg min Hu af Verdens Magt
Og Vellyst lod regiere.

5 Herfor vil din Retfærdighed,
At jeg skal Døden smage.
Jeg maa i ussel Nøgenhed
Fra Verden Afsked tage;
I Graven visner jeg som Løv,
Jeg raadner i mit eget Støv.
Min arme Sjæl fortabes.

6 Samvittigheden Vidne bær,
Thi maa jeg reentud sige,
At ingen større Synder er
I noget Verdens Rige.
Dog, naar jeg dig beskuer ret,
O Gud, jeg seer, du vil ei det,
At jeg skal saa fortvile.

7 Fyldt haver jeg min Ondskabs Skaal,
Og stor er denne Maade,
Men hvo har dog vel fundet Maal
Og Ende paa din Naade?
Din Storhed ei of Grænse veed,
Men saa er og din Kjærlighed
Og Miskund mod os Arme.

8 Hvis Hjertesuk har du ei mødt?
Hvis Raab har Gjensvar savnet?
Hvo er fra Naadens Alter stødt,
Som har det ret omfavnet?
Jeg græder, raaber, beder dig,
Jeg venter, haaber – Jesu! mig
Lad Trøst og Redning finde!

9 O Gud, min Synd du sænke ned,
Hvor Havet dybt mon være,
Ifør mig din Retfærdighed,
Forny mig til dine Ære,
Mig her et helligt Hjerte giv!
Saa faar mit Støv vel engang Liv,
Som ei har Død i Vente.

Text Information
First Line: Ve mig, at jeg saa mangelund
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen (4 more...)
Notes: Som: Af Dybsens Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.