So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

490. Gud skal al Ting mage

1 Gud skal al Ting mage,
Som mig alle Dage
Favner i sit Skjød,
Han som mig udvalte,
Og blandt Sine talte,
Førend jeg blev fød;
Han, som veed saa god Besked,
Udi Livet og i Døden,
Hvad jeg har fornøden.

2 Gud skal al Ting mage,
Som saa mangen Plage
Haver fra mig vendt,
Underholdet Livet,
Mad og Drikke givet,
Som det mig har tjent,
Og naar tidt en anden Sit
Har med Suk og Sorg fordøiet,
Har han mig fornøiet.

3 Gud skal al Ting mage,
Dig ved Haanden tage,
Naar du synke skal,
Naar du vil fortvile,
Finder ingen Hvile
Udi Modgangs Dal,
Gud da vil selv træde til,
Da skal al din Jammer endes,
Som et Straa forbrændes.

4 Gud skal al Ting mage,
Mægtig i de Svage
Han sig al Tid ter,
Skulde eller kunde
Nogen gaa til Grunde,
Som paa Herren ser?
Allesteds da vel tilfreds!
Al Ting staar udi hans Hænder,
Al din Trang han kjender.

5 Gud skal al Ting mage,
Som den gamle Drage
Mægtig overvandt;
Fører han end Sine
Gjennem Kors og Pine
Underlig iblandt:
Vær bered til Strid og Fred,
Til at give og at tage,
Gud skal al Ting mage!

6 Gud skal al Ting mage,
Naar du end skal smage
Dødens beeske Skaal
Da vil han det gjøre,
Selv vil han dig føre
Til dit rette Maal.
Lad den Pagt kun staa ved Magt,
At du skal til Graven drage,
Gud vil Sjælen tage.

Text Information
First Line: Gud skal al Ting mage
Author: E. Stockmann
Publication Date: 1893
Topic: Seventh Sunday after Trinity Sunday: High Mass; 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Styrelsen
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Ernst Stockmann; Brorson; Som: Jesu, du min Glæde
Tune Information
Name: [Gud skal al Ting mage]
Composer: J. Crüger
Key: c minor or modalMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us