Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

526. O Gud, du fromme Gud

1 O Gud, du fromme Gud,
Du Kilde til al Gave!
Af dig er alt, hvad er,
Af dig vi al ting have.
Mit Legem Helbred giv,
Og giv mig dertil med
En ubesmittet Sjæl,
Og god Samvittighed!

2 Giv, at jeg gjør med Flid
Alt, hvad jeg bør at gjøre,
Hvortil mig dine Bud
Udi mit Kald kan føre;
Giv, at jeg findes tro,
Gjør altid Ret og Skjel,
Og havd jeg gjør, saa giv,
At det maa lykkes vel!

3 Hjælp, at jeg taler saa,
At jeg det kan forsvare,
Lad intet syndigt Ord
Mig ud af Munden fare;
Lad mig min Fiende Godt
Af ganske Hjerte te,
Lær mig, som raadvild er,
De bedste Raad at se!

4 Lad mig og med enhver
I Fred og Venskab blive,
Og unde alle vel;
Vil du mig noget give
Af Rigdom, Penge, Gods,
Saa giv mig og derved,
At intet blandes maa
Med Uretfærdighed!

5 Skal jeg i Verden her
Maaske end leve længe,
Med mange sure Trin
Til Alderdom fremtrænge,
Saa giv Taalmodighed,
Vend Synd og Skam kun af,
At med et ærligt Navn
Jeg lægges i min Grav!

6 Lad mig paa Kristi Død
I Naade herfra skilles,
Tag Sjælen op til dig,
I Glædens Sol at stilles,
Og Legemet et Rum
Hos fromme Kristne und,
At det maa hvile stilt
Hos dem til sidste Stund!

7 Naar du de Døde skal
Paa Dommedag opvække,
Saa vilde du din Haand
Og til min Grav udrekke,
Din Røst mig hore lad,
Opvæk mit Legem med,
Og før det herliggjort
Til de Udvaltes Sted!

Text Information
First Line: O Gud, du fromme Gud
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Opholdelsen (2 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Johan Heermann; Oversat af ovennævnte Fru Hvidtfeld
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements