Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

O Gud, du fromme Gud

Representative Text

1 O Gud, du fromme Gud,
Du Kilde til al Gave!
Af dig er alt, hvad er,
Af dig vi al ting have.
Mit Legem Helbred giv,
Og giv mig dertil med
En ubesmittet Sjæl,
Og god Samvittighed!

2 Giv, at jeg gjør med Flid
Alt, hvad jeg bør at gjøre,
Hvortil mig dine Bud
Udi mit Kald kan føre;
Giv, at jeg findes tro,
Gjør altid Ret og Skjel,
Og havd jeg gjør, saa giv,
At det maa lykkes vel!

3 Hjælp, at jeg taler saa,
At jeg det kan forsvare,
Lad intet syndigt Ord
Mig ud af Munden fare;
Lad mig min Fiende Godt
Af ganske Hjerte te,
Lær mig, som raadvild er,
De bedste Raad at se!

4 Lad mig og med enhver
I Fred og Venskab blive,
Og unde alle vel;
Vil du mig noget give
Af Rigdom, Penge, Gods,
Saa giv mig og derved,
At intet blandes maa
Med Uretfærdighed!

5 Skal jeg i Verden her
Maaske end leve længe,
Med mange sure Trin
Til Alderdom fremtrænge,
Saa giv Taalmodighed,
Vend Synd og Skam kun af,
At med et ærligt Navn
Jeg lægges i min Grav!

6 Lad mig paa Kristi Død
I Naade herfra skilles,
Tag Sjælen op til dig,
I Glædens Sol at stilles,
Og Legemet et Rum
Hos fromme Kristne und,
At det maa hvile stilt
Hos dem til sidste Stund!

7 Naar du de Døde skal
Paa Dommedag opvække,
Saa vilde du din Haand
Og til min Grav udrække,
Din Røst mig hore lad,
Opvæk mit Legem med,
Og før det herliggjort
Til de Udvalgtes Sted!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #526

Author: Johann Heermann

Heermann, Johann, son of Johannes Heermann, furrier at Baudten, near Wohlau, Silesia, was born at Baudten, Oct. 11, 1585. He was the fifth but only surviving child of his parents, and during a severe illness in his childhood his mother vowed that if he recovered she would educate him for the ministry, even though she had to beg the necessary money. He passed through the schools at Wohlau; at Fraustadt (where he lived in the house of Valerius Herberger, q. v., who took a great interest in him); the St. Elizabeth gymnasium at Breslau; and the gymnasium at Brieg. At Easter, 1609, he accompanied two young noblemen (sons of Baron Wenzel von Rothkirch), to whom he had been tutor at Brieg, to the University of Strassburg; but an affection of the e… Go to person page >

Translator: B. K. Kaas

(no biographical information available about B. K. Kaas.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Gud, du fromme Gud
Author: Johann Heermann
Translator: B. K. Kaas
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d446

TextPage Scan

Kirkesalmebog #526

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #526

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #66

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #526

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d322

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements