O Gud, du fromme Gud

Representative Text

1 O Gud, du fromme Gud,
Du Kilde til al Gave!
Af dig er alt, hvad er,
Af dig vi al ting have.
Mit Legem Helbred giv,
Og giv mig dertil med
En ubesmittet Sjæl,
Og god Samvittighed!

2 Giv, at jeg gjør med Flid
Alt, hvad jeg bør at gjøre,
Hvortil mig dine Bud
Udi mit Kald kan føre;
Giv, at jeg findes tro,
Gjør altid Ret og Skjel,
Og havd jeg gjør, saa giv,
At det maa lykkes vel!

3 Hjælp, at jeg taler saa,
At jeg det kan forsvare,
Lad intet syndigt Ord
Mig ud af Munden fare;
Lad mig min Fiende Godt
Af ganske Hjerte te,
Lær mig, som raadvild er,
De bedste Raad at se!

4 Lad mig og med enhver
I Fred og Venskab blive,
Og unde alle vel;
Vil du mig noget give
Af Rigdom, Penge, Gods,
Saa giv mig og derved,
At intet blandes maa
Med Uretfærdighed!

5 Skal jeg i Verden her
Maaske end leve længe,
Med mange sure Trin
Til Alderdom fremtrænge,
Saa giv Taalmodighed,
Vend Synd og Skam kun af,
At med et ærligt Navn
Jeg lægges i min Grav!

6 Lad mig paa Kristi Død
I Naade herfra skilles,
Tag Sjælen op til dig,
I Glædens Sol at stilles,
Og Legemet et Rum
Hos fromme Kristne und,
At det maa hvile stilt
Hos dem til sidste Stund!

7 Naar du de Døde skal
Paa Dommedag opvække,
Saa vilde du din Haand
Og til min Grav udrække,
Din Røst mig hore lad,
Opvæk mit Legem med,
Og før det herliggjort
Til de Udvalgtes Sted!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #526

Author: Johann Heermann

Johann Heermann's (b. Raudten, Silesia, Austria, 1585; d. Lissa, Posen [now Poland], 1647) own suffering and family tragedy led him to meditate on Christ's undeserved suffering. The only surviving child of a poor furrier and his wife, Heermann fulfilled his mother's vow at his birth that, if he lived, he would become a pastor. Initially a teacher, Heermann became a minister in the Lutheran Church in Koben in 1611 but had to stop preaching in 1634 due to a severe throat infection. He retired in 1638. Much of his ministry took place during the Thirty Years' War. At times he had to flee for his life and on several occasions lost all his possessions. Although Heermann wrote many of his hymns and poems during these devastating times, his persona… Go to person page >

Translator: B. K. Kaas

(no biographical information available about B. K. Kaas.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d446

TextPage Scan

Kirkesalmebog #526

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #526

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #66

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #526

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d322

Suggestions or corrections? Contact us