54. Jeg kommer her, o søde Gud

1 Jeg kommer her, o søde Gud,
Fordi at du har sendt mig Bud,
Til Høitid din og Nadverds Fest,
Hjælp, at jeg er en værdig Gjæst!

2 Jeg kommer her med Hjerte-Graad,
Fordi jeg veed mig ingen Raad
Og Redning i min Syndenød;
Hjælp mig, o Jesu, for din Død!

3 Dersom du Ondskab regne vil,
At staa fordig hvo tror sig til?
Rens mig af mine lønlig' Brøst,
Bær du den arme Synders Trøst!

4 O Jesu, du Guds Lam, som bar
Al Verdens Synd og sonet har,
Hvor ilde jeg endog har gjort,
Kast mig ei fra dit Aasyn bort!

5 O Jesu, du Guds Lam, som bar
Al Verdens Synd og sonet har,
Miskunde dig un over mig,
Miskunde dig evindelig!

Text Information
First Line: Jeg kommer her, o søde Gud
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen
Notes: Som: Naar vi i største Nøden staa.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us