Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

536. En Gud og Alles Fader!

1 En Gud og alles Fader!
Er Hjordens og dens Hyrdes Raab;
Et Livets Væld os bader,
Og et er vores Sjæles Haab;
En Røst fra sanddru Munde,
En Aand i Alles Røst,
En Fred, hvortil vi stunde,
En Tro med evig Trøst,
En Kjærlighed, en Længsel,
En Kamp for Palmen hist,
En Udgang af al Trængsel,
Et Liv i Jesu Krist!

2 I Aandens Samfund vandre
Vi da den store Pilgrimsgang,
Og synge med hverandre
Det frelste Zions Seierssang.
Igjennem Nat og Trængsel,
Igjennem Nød og Død,
Med stille Haab og Længsel,
Med dyb Forventnings Glød–
Fra Kors, fra Grav vi stige
Med salig Lov og Pris
Til den Opstandnes Rige,
Til Frelsens Paradis!

Text Information
First Line: En Gud og Alles Fader!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Kirken (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: B. S. Ingemann; Som: Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements