539. Store Profet! med den himmelske Lære

1 Store Profet! med den himmelske Lære
Kommen ned til os fra Faderens Skjød,
Lær mig, jeg i dig kan leve og være!
Det er min Længsel, den Lærdom er sød;
Siig mig i Sjælen, naar Helvede bruser,
At du er Manden, som Djævelen knuser!

2 Præst i al Evighed! inderlig stunder
Jeg med an brændende Længsel til dig,
Naar jeg betænker det Kjærligheds Under,
At du et Offer er bleven for mig;
Du er min Talsmand hos Faderen hjemme,
Kan mig, din Eiendom, aldrig forglemme.

3 Mægtigste Konge! vi ville dig ære,
Kjærligheds Strenge, saa stemmer nu i!
Lader os til ham Taksigelse bære,
Ham, som fra Satan os haver gjort fri!
Hersk, o livsaligste Konge, at Dine
Binde kan Seier, og værges for Pine!

4 Nu, saa skal i mig da alting sig fryde,
Jeg som en Kristen vil møde med Sang,
Hjertet skal lege og lystig udbryde,
Stemmes og fremmes i glædelig Klang;
Jeg vil dig prise, o Herligheds Konge!
Alt det, som Aande har, med mig skal sjunge.

Text Information
First Line: Store Profet! med den himmelske Lære
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Joakim Neander; Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us