55. Vi takke Gud, vor Fader

1 Vi takke Gud, vor Fader,
Som er os Arme huld,
Og Synderne forlader
For Jesu Kristi Skyld,
Husvaler den, som sørger,
Og om Guds Rige spørger
I Aanden angerfuld!

2 Vi takke Guds Søn kjære,
Vor Herre Jesum sød,
Guds Lam, som vilde bære
Vor Synd og lide Død,
Som med sit Blod os løste;
Krist, lad dit Ord os trøste
I vore Synders Nød!

3 Vi takke Guds Aand milde,
Som os har draget hid,
Som udaf Naadens Kilde
Os skjænker Trøsten blid!
Gud hjælpe os at være
Og vandre dig til Ære,
Og leve evig Tid!

Text Information
First Line: Vi takke Gud, vor Fader
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen (3 more...)
Notes: Som: Gud Faders Søn enbaarne
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us