Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

562. Trofaste Herre Jesu Krist

1 Trofaste Herre Jesu Krist,
Du som min Gud og Frelser est,
Din er jeg, om jeg lever, dør,
Derfor mig, Herre, Bistand gjør!
Liv, Ære, Gods, hvad jeg formar,
Altsammen det i din Haand staar.

2 Og frels mig ud af al min Nød,
Bevar mig fra den evig' Død!
Min Skyld forlad mig naadelig,
Og hav Taalmodighed med mig!
Du bedre og min Nød forstaar,
End jeg at sige selv formaar.

3 Du er den Helt af Davids Æt,
En Frelser er dig Navn med Ret,
Du er mit Hjertes Krone skjøn,
Og skjænker mig en evig Løn,
Forhvervet ved dit Kors og Blod,
Udøst for mig, o Herre god!

4 Hvad dit er, du mig give vil;
Kan større Rigdom være til?
Derfor jeg dig af Hjertens Grund
Nu lover, takker allen Stund,
Og beder, du til evig Tid
Mig naadig være vil og blid!

5 Dit hellig' Ord tag ei fra mig,
Saa vil jeg altid takke dig!
Dermed jeg skilles vil og gaa
Herfra, naar det dig synes saa,
Og synger udi Navnet dit
Og siger nu mit Amen fridt.

Text Information
First Line: Trofaste Herre Jesu Krist
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Hengtvenhed i Guds Vilje (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Kristoffer Søl (Solins); Findes i tysk Salmb. af 1585; Oversat af Kristoffer Aug. Grikson; Som: O Fader vor i Himmerig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements