59. Dyre Bord, som Jesus dækker

1 Dyre Bord, som Jesus dækker,
Hvor han Livets Brød mig rækker,
Hvor jeg hans Blods Bæger faar,
Mig til Frelse stor i Nøden,
Men til Ansvar Dom og Døden,
Om jeg hen uværdig gaar.

2 Se, jeg kommer, Naadens Kilde,
For dit Aasyn mig at stille,
Tag imod din arme Gjæst!
Buden tager jeg her Sæde,
Før mig i dit Bryllupsklæde,
Pryd mig, som dig synes bedst!

3 O, du bedste Ven, som findes,
Herre Jesu, vil du mindes
Mig, dit Faar paa vilden Sti;
Hent mig, tag min Synderbyrde,
Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde,
Til din Hegning frelst og fri!

4 Mæt min Sjæl, som hungrer ilde,
Sluk min Tørst, al Naadens Kilde!
Red mig, thi jeg er i Nød!
Vær mit Lys, jeg er bedrøvet,
Vær min Kraft, som bort er røvet,
Vær mit Liv, thi jeg er død!

5 Se, her for din Fod jeg ligger,
Synder arm, som Naade tigger,
Jesus, ak forskyd ei mig!
Naadig se til al min Smerte,
Hør det Suk, som fra mit Hjerte
Fuldt af Anger søger dig!

6 Vær velsignet, Legem, saaret,
Som har Verdens Synder baaret,
Vær velsignet dyre Blod!
Livsens Brød og Livsens Bæger,
Som mig styrker, som mig læger,
Som gjør al min Vaande god!

Text Information
First Line: Dyre Bord, som Jesus dækker
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: Som: Paa sit Kors i Dødens Smerte
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us