596. Herre Gud, vi var i Nød

1 Herre Gud, vi var i Nød,
Os stod for den visse Død
Stormen bruste over Hav,
Grov for os saa dyb en Grav,
Men, hvor høit end Søen slog,
Du af dybe Vande drog,
Og af Dødens Svælg os tog.

2 Takket være du, vor Gud,
Som os arme Synd're ud
Af den Fare haver rykt,
Vækket os ved denne Frygt!
Giv os, at din Fader-Tugt
Være maa en salig Frugt,
Blive til vor Bedring brugt!

3 Gud, forlad os al vor Synd,
Drag os ud deraf med Fynd!
Ved din Aand bered os vel,
At vor arme, syndig' Sjæl
Færdig al Tid findes maa
Til fra Verden bort at gaa,
Og for Dommens Stol at staa!

Text Information
First Line: Herre Gud, vi var i Nød
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Søfarende; Special Hymns: Seafarers
Notes: Author/Translater from index: Udgiveren; Som: Synge vi af Hjertens Grund
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us