614. Nu hviler Mark og Enge

1 Nu hviler Mark og Enge,
Hver gaar til sine Senge,
Nu sover alle Mand,
Men du, min Sjæl og Tunge,
Op, op, I skal udsjunge,
Hvad eders Skaber tækkes kan!

2 Hvor er nu Solen søde?
Ak, monne Natten støde
Dig bort, som Lyset bar;
Jeg veed mig vel en anden,
Min Jesus, Frelsermanden,
Han skinner i mit Hjerte klar!

3 Nu just som Dagen endes,
De gyldne Stjerner tendes
I Himlens lyse Sal,
Saa skal jeg ogsaa prange
I Lys, naar jeg skal gange
Til Gud fra denne Jammerdal.

4 Til Sengen nu jeg træder,
Aflægger Sko og Klæder,
Saa sker ved Døden sidst–
Jeg kaster Klæder mine,
Men Jesus for sin Pine
Mig skjænker Ærens Klæde hist.

5 Mit Hoved, Fødder Hænder
De glædes, at sig ender
Det Stræv, jeg stod udi;
Sjæl, glæd dig! snart er kommen
Den Stund, fra Useldommen
Og al din Strid du vorder fri!

6 Saa gak, I trætte Lemmer,
I Jesu Navn og næmmer,
Hvor Hvilen den er sød!
Der kommer Tid og Stunder,
Man ogsaa eder under
En liden Seng i Jordens Skjød.

7 Nu mine Øine lukkes,
Og Sans og Samling slukkes
Hvor bli'r da Liv og Sjæl?
Tag dem udi din Naade,
Vær god for al min Vaade,
Du Øie over Israel!

8 Bred dine Vinger over
Din Kylling, mens han sover,
O Herre Jesu sød!
Vil Satan mod mig træde,
Lad dine Engle kvæde:
Sit Barn har Gud gjemt i sit Skjød!

9 I Venner allevegne,
Vor Herre eder hegne
Fra Fare een og hver!
Gud eders Slummer lette,
Og sterke Vagter sette
Om Sengen med sin Englehær!

Text Information
First Line: Nu hviler Mark og Enge
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Aften; Special Hymns: Evening
Notes: Author/Translator from index: Paul Gerhardt; Oversat paa ny af Udg.
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact us