Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Nu hviler mark og enge

Representative Text

1 Nu hviler Mark og Enge,
Og alle gaar til Senge,
Nu sover alle Mand,
Men du, min Sjæl og Tunge,
Op, op, I skal udsjunge,
Hvad eders Gud behage kan!

2 Hvor er, du Sol, nu blevet?
Dit Natten har fordrevet,
Den blide Dags Uven.
Far hen! en Sol mig fryder,
Min Jesus, som mig pryder
Med naadens Skin fra Himmelen.

3 Se Dagen brat no endes,
De gyldne Stjerner tændes
I Himlens lyse Sal,
Saa Gud i Lys mig klæder,
Naar jeg til Himlens Glæder
Gaar ind fra denne Jammerdal.

4 Til Søvn mig Legem haster,
Jeg Klæder, Sko afkaster
Som Dødeligheds Tegn;
Mig engang jesus glæder
Med Herlighedens Klæder
Hos sig i Salighedens Egn.

5 Mit Hoved, Fod og Hænder
Nu glædes, at sig ender
Mit Arbeid og min Sved;
Saa glæd dig og mit Hjerte,
Snart ender sig din Smerte,
Og du gaar ind til Herrens Fred.

6 Gaar nu, I trætte Lemmer,
I Sengen eder gjemmer
Og nyder Hvilen sød;
Den Tid er snart tilstede,
Da man vil eder rede
En Hvilseng i Jordens Skjød.

7 Nu lukker sig mit Øie,
Maa sig for Søvnen bøie,
Hvor er da Liv og Sjæl?
Vaag over dem i Naade,
Og vogt dem vel fra Vaade,
Du Øie over Israel!

8 O Jesus, du min Glæde,
Din Vinge du udbrede,
Og gjem mig fra l Nød!
Vil Satan mig bekrige
Da lad din Engle sige:
Sit Barn har Gud gjemt i sig Skjød!

9 I Slægt og Venner kjære,
Hvor nu I monne være,
Gud bliver eder nær!
Han eders Slummer lette,
Og stærke Vaaben sætte
Om Sengen med sin Englehær!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #614

Author: Paul Gerhardt

Paul Gerhardt (b. Gräfenheinichen, Saxony, Germany, 1607; d. Lubben, Germany, 1676), famous author of Lutheran evangelical hymns, studied theology and hymnody at the University of Wittenberg and then was a tutor in Berlin, where he became friends with Johann Crüger. He served the Lutheran parish of Mittenwalde near Berlin (1651-1657) and the great St. Nicholas' Church in Berlin (1657-1666). Friederich William, the Calvinist elector, had issued an edict that forbade the various Protestant groups to fight each other. Although Gerhardt did not want strife between the churches, he refused to comply with the edict because he thought it opposed the Lutheran "Formula of Concord," which con­demned some Calvinist doctrines. Consequently, he was r… Go to person page >

Timeline

Media

The Cyber Hymnal #15120
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15120

Include 7 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us