Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Nu hviler mark og enge

Nu hviler mark og enge

Author: Paul Gerhardt
Published in 6 hymnals

Full Text

1 Nu hviler Mark og Enge,
Og alle gaar til Senge,
Nu sover alle Mand,
Men du, min Sjæl og Tunge,
Op, op, I skal udsjunge,
Hvad eders Gud behage kan!

2 Hvor er, du Sol, nu blevet?
Dit Natten har fordrevet,
Den blide Dags Uven.
Far hen! en Sol mig fryder,
Min Jesus, som mig pryder
Med naadens Skin fra Himmelen.

3 Se Dagen brat no endes,
De gyldne Stjerner tændes
I Himlens lyse Sal,
Saa gud i Lys mig klæder,
Naar jeg til Himlens Glæder
Gaar ind fra denne Jammerdal.

4 Til Søvn mig Legem haster,
Jeg Klæder, Sko afkaster
Som Dødeligheds Tegn;
Mig engang jesus glæder
Med Herlighedens Klæder
Hos sig i Salighedens Egn.

5 Mit Hoved, Fod og Hænder
Nu glædes, at sig ender
Mit Arbeid og min Sved;
Saa glæd dig og mit Hjerte,
Snart ender sig din Smerte,
Og du gaar ind til Herrens Fred.

6 Gaar nu, I trætte Lemmer,
I Sengen eder gjemmer
Og nyder Hvilen sød;
Den Tid er snart tilstede,
Da man vil eder rede
En Hvilseng i Jordens Skjød.

7 Nu lukker sig mit Øie,
Maa sig for Søvnen bøie,
Hvor er da Liv og Sjæl?
Vaag over dem i Naade,
Og vogt dem vel fra Vaade,
Du Øie over Israel!

8 O Jesus, du min Glæde,
DinVinge du udbrede,
Og gjem mig fra l Nød!
Vil Satan mig bekrige
Da lad din Engle sige:
Sit Barn har Gud gjemt i sig Skjød!

9 I Slægt og Venner kjære,
Hvor nu I monne være,
Gud bliver eder nær!
Han eders Slummer lette,
Og stærke Vaaben sætte
Om Sengen med sin Englehær!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #614

Author: Paul Gerhardt

Gerhardt, Paulus, son of Christian Gerhardt, burgomaster of Gräfenhaynichen, near Wittenberg, was born at Grafenhaynichen, Mar. 12, 1607. On January 2, 1628, he matriculated at the University of Wittenberg. In the registers of St. Mary's church, Wittenberg, his name appears as a godfather, on July 13, 1641, described still as "studiosus," and he seems to have remained in Wittenberg till at least the end of April, 1642. He appears to have gone to Berlin in 1642 or 1643, and was there for some time (certainly after 1648) a tutor in the house of the advocate Andreas Barthold, whose daughter (Anna Maria, b. May 19, 1622, d. March 5, 1668) became his wife in 1655. During this period he seems to have frequently preached in Berlin. He was appoint… Go to person page >

Text Information

First Line: Nu hviler mark og enge
Author: Paul Gerhardt

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d417
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #614
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #480Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #614Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d299
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d194
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements