Jeg takker Gud, min kristen Tro

Jeg takker Gud, min kristen Tro

Author: M. B. Landstad
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Jeg takker Gud, min kristen Tro
Den er saa kjært et Stykke,
Al Tid, jeg skal i Verden bo,
Den er mit Hjertes Smykke,
Og gjemt som Arveguld i Skrin,
Til selv han kommer, Herren min,
Da lyser op min Lykke!

2 Thi den, som paa gud Fader tror,
Han frygter ingen Fare,
Han veed, han faar sit Brød paa Bord,
Gud vil ham vel bevare,
Han eier Trøst i al sin Nød,
Og Hjælp i Usseldom og Død;
De Tider rinde snare.

3 Og den, som ret paa Kristus tror,
Han er Guds Barn det kjære,
Har Syndsforladelse og bor
Med Fred, hvor det skal være,
Mod sine Brødre er han mild,
Og vil for dem, som fare vild,
En Hjælper gjerne være

4 Og Troen paa Gud Helligaand
Hun trøster den, som strider,
Hun veed, at Satans Magt og Baand
Skal brydes dog omsider,
Og at i os Guds Riges Sag
Fuldkommes skal til Kristi Dag,
Saa frem med Gud det skrider.

5 Saa gaa Guds Børn til Paradis,
Det er en Vei saa vakker,
Der synger Himlens Hær Guds Pris,
Og lover ham og takker,
Med dem vil vi af Hjertens Grund
Paa Reisen takke al den Stund,
Helft nu mod Aften lakker.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #83

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg takker Gud, min kristen Tro
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #83

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #83

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #83

Suggestions or corrections? Contact us