86. Ordets Lærdom, Bøn og Sang

1 Ordets Lærdom, Bøn og Sang
Er i Herrens Navn til Ende,
Gud ske Lov for denne Gang
Vi hans Naade kunde kjende!
Han sin Rigdom har oplukket,
Og vor Tørst og Hunger slukket.

2 Vi gaa hjem, hver til sit Hus,
Af Guds gaver glad og mætte,
Der vil vi Guds Naades Lys
Paa en Lysestage sætte,
Saa vi alle til Guds Ære
leve efter det, vi lære!

3 Nu vor Udgang af din Dør,
Som vor Indgang, Gud bevare!
Satans List til intet gjør,
Følg os, Herre, hvor vi fare!
Lad os, naar vort Løb er omme,
Frelst til dig i Himlen komme!

Text Information
First Line: Ordets Lærdom, Bøn og Sang
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing
Notes: Som: Søde Jesu, vi er her
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us