87. O salig den, Guda Ord har hørt

1 O, salig den, Guds Ord har hørt,
Bevaret og til Nytte ført!
Han daglig Visdom lærte;
Fra Lys til Lys han vandre kan,
Og har i Livets Prøvestand
En Salve for sit Hjerte
Mod al sin Nød og Smerte.

2 Guds Ord det er min rige Skat,
Min Sol i Sorgens mørke Nat,
Mit Sværd i Troens Krige;
Guds Finger selv i Ordet skrev
Min Barne-Ret, mit Arve-Brev;
Den Skrift skal aldrig svige:
Kom, arv et evigt Rige!

3 Jeg gik som til et dækket Bord
Idag og Hørte herrens Ord,
Og Sjælen sanked Føde.
Gid Troen derved vokse saa,
At Troens Frugt ei favnes maa
Naar jeg for ham skal møde,
Som for os alle døde!

Text Information
First Line: O salig den, Guda Ord har hørt
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing; Tredie Søndag i Faste: Til Hoimesse (1 more...)
Notes: So: Min Sjæl og Aand opmuntre dig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us