96. Fryd dig, du Kristi Brud

1 Fyrd dig, du Kristi Brud
Imod din Herre Gud!
Forhaanden er hans Naade,
Som dig Profeten spaade.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

2 Gak ud af dit Paulun,
Og se et glæd'ligt Syn:
Her rider Ærens Konning,
Glæd dig, du Zions Dronning!
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

3 Et Asen hannem bær
Som dog en Herre er,
Hans Pragt er saare ringe,
Dog kan han Døden tvinge.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

4 Sagtmodelig og god
I Sind og saa i Mod
Han Naade har at føre,
Den skal hans Brud tilhøre.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

5 Lad op din Port saa vid,
Kristus ind til dig rid!
Han agter dig at gjæste,
Din Salighed til Bedste.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

6 Strø Grene paa hans Vei,
Spar dine Klæder ei,
Alt Folket bær Palmer,
Og synger aandlige Salmer!
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

7 Umyndig' Børn og smaa
Skal gjøre ligesaa,
Den ganske hele Skare
Skal synge uden Fare:
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konning være!

Text Information
First Line: Fryd dig, du Kristi Brud
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Første Søndag i Advent: Til Høimesse; First Sunday in Advent: High Mass
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us